Ga naar de inhoud
Pol Infratechniek BV | Verbinders sinds 1926

Overige diensten

Gestuurde boren/persen

Nederland wordt steeds voller en steeds vaker komt het voor dat in bebouwd gebied nieuwe leidingen aangelegd moeten worden. Door het toenemend gebrek aan ruimte en de toenemende vraag naar inpassing in bestaande situaties, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op moderne, inventieve technieken. Eén daarvan is het gestuurd boren. Deze toepassing vermindert de hinder voor omwonenden en gebruikers van openbare ruimte en wordt ook op plaatsen toegepast waar geen beschadigingen mag optreden aan bijvoorbeeld bomen of nieuw straatwerk. Pol Infratechniek BV verricht boringen van 20 tot en met 240 meter, met buisdiameters tussen 32 en 355
millimeter.

Voor kortere lengtes onder wegen of andere obstakels door wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde pneumatische persen. Hiermee worden stalen buizen onder de obstakels ‘geslagen’ door middel van een pneumatische raket. Hiermee worden lengtes geslagen tot 25 meter, met diameters variërend van 110 tot en met 323 millimeter.

Als één van de laatste bedrijven heeft Pol de kennis en technieken in huis om te kunnen spuitzinken. Met deze techniek worden zinkers met behulp van een krachtige pomp en een krachtige waterstraal de bodem ingespoten.  Tot  dieptes van  wel 2 tot 3 meter in ‘het vaste’. Alles volgens de strengste voorschriften van de water- en/of grondbeheerders. Deze techniek wordt gebruikt als er geen ruimte is voor het opstellen van de boormachines. Daarmee is deze techniek ideaal in stedelijke gebieden.

Civiele werkzaamheden

Pol Infratechniek BV is in 1926 opgericht als stratenmakersbedrijf voor met name de nutsbedrijven en hierin is het bedrijf nog altijd actief. Naast het bestraten van de ‘nutssleuven’ wordt al het vrijgekomen grond en puin verwerkt voor de nutsbedrijven in Leeuwarden in het kader van het bouwstoffenbesluit. De grond gaat rechtstreeks naar derden waar het wordt bemonsterd en verwerkt.

Pol voelt zich thuis in de ondergrondse infrastructuur en is dan ook gespecialiseerd in het inspecteren, aanleggen en renoveren van klein tot middelgrote grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden. Pol beschikt over alle noodzakelijke materieel voor zowel klein als groot grondverzet.

Pol Infratechniek BV | Verbinders sinds 1926

Pol infratechniek BV

Siriusweg 2

8938 BB Leeuwarden

E-mail: info@polinfratechniek.nl

Telefoon: 058-2848600

KvK nummer: 01010888

Copyright © 2024 Pol Infratechniek BV.
Realisatie en beheer NP Media