Ga naar de inhoud
Pol Infratechniek BV | Verbinders sinds 1926

Partner en co-maker

Partnership

Leveranciers van energie, water, data en openbare verlichting besteden het dagelijks onderhoud en beheer van hun netwerken steeds vaker uit aan derden. Als opdrachtgevers en asset-managers vragen zij daarbij de garantie dat werken conform afspraak en planning ‘state of the art’ worden uitgevoerd. En dat de aannemer flexibel en snel kan inspringen op hun behoefte. Dat zij daarbij over voldoende kennis en capaciteit beschikken om kwalitatief hoogstaand werk te leveren spreekt voor zich.

Expertise en flexibiliteit maken dat Pol Infratechniek BV snel en breed inzetbaar is

Pol Infratechniek BV is een partner die de belangen en behoeftes van opdrachtgevers als geen ander onderkent. Met inmiddels 95 jaar ervaring in aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen is zij door de jaren met haar klanten meegegroeit en loopt ze vaak voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Met een divers wagenpark en een breed scala aan materieel is zij als geen ander in staat direct in te spelen op de behoefte van opdrachtgevers. Door met kennis van zaken opdrachten efficiënt uit te voeren wordt de overlast in de werkomgeving daarbij tot een minimum beperkt. Geen wonder dat Pol Infratechniek BV in Noord- en Midden Nederland onderhand een naam heeft hoog te houden als het gaat om duurzaam partnership.

Pol Infratechniek BV | Verbinders sinds 1926

Co-maker

Door toenemende schaalvergroting bij leveranciers van nutsvoorzieningen worden aanbestedingen steeds omvangrijker. Omdat zij zelf verantwoordelijk blijven voor het netwerk, stellen zij hoge eisen aan de bedrijven met wie ze samenwerken. Lang niet iedere aannemer heeft altijd voldoende capaciteit in huis om de werken autonoom uit te kunnen voeren. Steeds vaker wordt daarom gezocht naar strategische samenwerking met branchegenoten. Vaak al in het stadium van inschrijving en soms na aanbesteding. Pol werkt regelmatig als co-maker samen met collega aanemers om er zo voor te zorgen dat iedere klus geklaard kan worden. Binnen de gestelde termijn en altijd met een glimlach.

Pol infratechniek BV

Siriusweg 2

8938 BB Leeuwarden

E-mail: info@polinfratechniek.nl

Telefoon: 058-2848600

KvK nummer: 01010888

Copyright © 2024 Pol Infratechniek BV.
Realisatie en beheer NP Media