Ga naar de inhoud
Pol Infratechniek BV | Verbinders sinds 1926

Waarborg voor kwaliteit en kennisniveau

Als opdrachtgever wilt u dat werken volgens geldende normen en procedures worden uitgevoerd en opgeleverd. Aan Pol Infratechniek BV zijn hiertoe een aantal certificeringen toegekend die de kwaliteit van de bedrijfsvoering en realisatie van werken borgen. Zo weet u dat alle geldende voorschriften worden nageleefd en toegepast. Periodieke toetsing hiervan garandeerd dat er altijd volgens de nieuwste inzichten wordt gewerkt. Een prettige gedachte. Pol kreeg onderstaande certificaten uitgereikt:

Klik op onderstaande afbeelding om pdf te openen

CKB - 2021-2024
ISO 9001 - 2021-2024
VCA - 2021-2024
CO2
VHL3 Certificaat 2022 - 2025

CKB:

De regeling zorgt dat de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd in de kabelleg- en buizenlegbranche. Zij doet dit door eisen te stellen aan het kwaliteitbeheerssysteem van kabelleg- en buizenlegbedrijven.
Het certificaat is drie jaar geldig. Tussentijds wordt het bedrijf echter nog vele malen gecontroleerd op het voldoen aan alle regels.
De CKB-regeling is onderverdeeld in drie scopes: “Kabelinfrastructuur”, de scope “Buizenlegbedrijven” en de scope “Sleufloze technieken”. Elk van deze scopes is weer onderverdeeld in een aantal processen. De diverse scopes waarvoor Pol is gecertificeerd staan op het certificaat en zijn:

Kabelinfrastructuur:

K-A. Laagspanning (≤ 1 kV), aanleggen/verwijderen
K-B1. Laagspanning (≤ 1 kV), monteren huisaansluitingen, distributienetten
en renovatie
K-B2. Laagspanning (≤ 1 kV), monteren openbare verlichtingsaansluitingen
K-C. Middenspanning (> 1, <25 kV), aanleggen/verwijderen
K-D. Middenspanning (> 1, <25 kV), monteren
K-K. Glasvezel aanleggen/verwijderen (inclusief het leggen van mantelbuis
en het inblazen van de glasvezel)
K-L. Glasvezel monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur
en kabelverdeler)

Buizenlegbedrijven:

B-A. Gas/Water ≤ Ø1 63: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen)
B-B. Gas/Water ≤ Ø 400: PE/PVC
B-C. Gas/Water ≤ 400 gietijzer
B-J. Gas/Water alle diameters asbestcementbuis

Sleufloze technieken:

S-A. Kleine gestuurde boringen (maximaal 12 ton)
S-F. Pneumatisch buisdoorslaan (“raketten“, “impact ramming“ en “impact moling“)

ISO 9001:

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Hiermee geeft Pol Infratechniek BV aan dat de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Pol beschikt hiervoor over een uitgebreid en beproeft  kwaliteitsmanagementsysteem.
ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:
zeg wat je doet
doe wat je zegt
bewijs het

VCA:

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om alle medewerkers van Pol Infratechniek BV veiliger te laten werken en het aantal ongevallen tot een minimum te laten beperken. VCA is veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

CO2 footprint:

Inventarisatierapporten uit voorgaande jaren alsmede het CO2 certificaat en Energie Management 2020 – 2025 zijn hieronder als PDF te bekijken door er op te klikken.

Pol infratechniek BV

Siriusweg 2

8938 BB Leeuwarden

E-mail: info@polinfratechniek.nl

Telefoon: 058-2848600

KvK nummer: 01010888

Copyright © 2023 Pol Infratechniek BV.
Realisatie en beheer NP Media